Hayat/Yaşam

Kybalion

Hermes Trimesgistus’un öğretilerini iletmeyi amaçlayan bir kitaptır.

Mısır uygarlığının bu kitapta yazan kadim bilgiler ışığında inşaa edildiği söylenir.

Hermetizm M.Ö 3000 yılında yahut daha yeni bir öğreti olduğu konunun uzmanları tarafından ileri sürülse de aslında bu isimde bir insanın gerçekte yaşayıp yaşamadığı bile meçhuldür. Hermetizm tarihinin ne zaman başladığı kuşkuludur.

Tarihin en eski ezoterik bilgileri hermetizm içinde bulunur görüşü oldukça yaygındır.Hermetik öğreti politeistik (çok tanrılı) görüntüsünün altında temelde monoteistik yani tek tanrılı bir yoldur.

Tıpkı Kabala gibi o da Yaratılış’ta tek bir yüce Tanrısal Birlik’ten çıkan çok sayıda oluşum ya da tezahür felsefesini ortaya koyar. Hermetizme göre Yaratıcı hem her yerde var olan yani her şeyin içinde olan ama aynı zamanda da her şeyin ötesinde olandır.

Neyse sizi sıkmayalım:)

Şimdi Kybalion’un kozmik yasalarından bahsedelim.

◾Zihinsellik prensibi
◾Tekabül prensibi
◾Titreşim prensibi
◾Kutupluluk prensibi
◾Ritim prensibi
◾Sebep sonuç prensibi
◾Cinsiyet prensibi

Bu yazımızda titreşim prensibi ve onun tezahürlerinden bahsedeceğiz.

Titreşim Prensibi


◾Hermesçi öğreti, yalnızca her şeyin sürekli hareket halinde olduğunu söymekle kalmaz, ona göre evrensel gücün çeşitli tezahürleri arasındaki “farklar” tümüyle titreşimlerin çeşitli kip ve oranlarına bağlıdır.
◽Örneğin yüksel hızla dönen bir tekerlek düşünelim.Bu dönen maddeye öncelikle ‘nesne’ diyoruz.Bu nesnenin dönüş hızı belirli seviyeye geldiğinde çıkan ses gittikçe tizleşerek bir noktadan sonra yok olur.Sebebi insan kulağının duyamayacağı titreşim seviyesine ulaşmasıdır.
◽Daha sonra giderek artan bir ısı algılamaya başlarız.Bir süre sonra göz nesnenin, mat, koyu, kırmızımsı bir renge dönüştüğünü görür.Hız arttıkça kırmızı parlaklaşır, daha sonra turuncuya ve sarıya döner.Hız kademeli olarak arttırıldığında sırasıyla yeşil, mavi, çivit mavi ve nihayet mor görülür.En son mor da soluklaşır ve insan gözünün yakalayabileceği bütün renkler kaybolur.
◽Fotoğrafçılık gibi alanlarda kullanılan ‘X ışınları’ denilen özel ışın biçimleri belirmeye başlar.Gerekli titreşim oranına ulaşıldığında elektrik ve manyetizm elde edilir.
◾Her düşünce, duygu veya zihinsel halin tekabül ettiği bir titreşim oranı ve kipi mevcuttur.Ve kişinin veya başka kişilerin iradi çabalarıyla bu zihinsel haller tıpkı bir müzik aletinin belirli oranda titreşimiyle bir müzik notası yaratması, titreşimle bir rengin yaratması gibi yaratılabilir.
◾Bir kişi Titreşim prensibi bilgisini Zihinsel Fenomene uygulayarak kendi zihnini istediği derecede kutuplaştırarak(polarize ederek) kendi zihinsel durumları, ruh halleri vs üzerinde eksiksiz bir hakimiyet kurabilir.

Titreşim prensibiyle alakalı örneklemeler üzerinde bilginiz varsa, yorum olarak paylaşın ya da instagram hesabımdan ulaşın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir