• Hayat/Yaşam

    Kybalion

    Hermes Trimesgistus’un öğretilerini iletmeyi amaçlayan bir kitaptır. Mısır uygarlığının bu kitapta yazan kadim bilgiler ışığında inşaa edildiği söylenir. Hermetizm M.Ö 3000 yılında yahut daha yeni bir öğreti olduğu konunun uzmanları tarafından ileri sürülse de aslında bu isimde bir insanın gerçekte yaşayıp yaşamadığı bile meçhuldür. Hermetizm tarihinin ne zaman başladığı kuşkuludur. Tarihin en eski ezoterik bilgileri hermetizm içinde bulunur görüşü oldukça yaygındır.Hermetik öğreti politeistik (çok tanrılı) görüntüsünün altında temelde monoteistik yani tek tanrılı bir yoldur. Tıpkı Kabala gibi o da Yaratılış’ta tek bir yüce Tanrısal Birlik’ten çıkan çok sayıda oluşum ya da tezahür felsefesini ortaya koyar. Hermetizme göre Yaratıcı hem her yerde var olan yani her şeyin içinde olan ama aynı…

  • Hayat/Yaşam

    Buddha kimdir?

    Tarihî Buda” da denilen Siddhartha Gotama Buda , Budizm’in kurucusu olarak kabul edilir. MÖ 563-483 arasında Hindistan’da yaşadığı tahmin edilen Buda’nın her şeye sahip olduğu, dünyadaki tüm sorunlardan uzak kaldığı bir sarayda yaşamıştır. Babası, oğlunun ondan sonraki kral olmasını istemiş, oğlunun sokaklarda yaşlılığı, hastalığı ve ölümü görmemesi için kraliyet sarayından uzaklaşmasına fazla izin vermemiştir. ◾Babasından da biraz bahsetmek gerekirse, Suddhodana (bugünkü Hindistan – Nepal sınırları içinde bulunur) Şakya kabilesinin kralıdır. Buda’nın kral olan babasının saray törenlerinin ihtişamlı ve abartılı olması, muhtemelen asil bir aileden gelmelerinden kaynaklanmaktaydı. Annesi Maya ve babası ona “amacına ulaşan” anlamına gelen “Siddhartha” ismini verdiler. ◾Buda her şeye sahip olduğu, dünyadaki tüm sorunlardan uzak kaldığı bir sarayda yaşamıştır.…