Hayat/Yaşam

Buddha kimdir?

Tarihî Buda” da denilen Siddhartha Gotama Buda , Budizm’in kurucusu olarak kabul edilir. MÖ 563-483 arasında Hindistan’da yaşadığı tahmin edilen Buda’nın her şeye sahip olduğu, dünyadaki tüm sorunlardan uzak kaldığı bir sarayda yaşamıştır. Babası, oğlunun ondan sonraki kral olmasını istemiş, oğlunun sokaklarda yaşlılığı, hastalığı ve ölümü görmemesi için kraliyet sarayından uzaklaşmasına fazla izin vermemiştir.

◾Babasından da biraz bahsetmek gerekirse, Suddhodana (bugünkü Hindistan – Nepal sınırları içinde bulunur) Şakya kabilesinin kralıdır. Buda’nın kral olan babasının saray törenlerinin ihtişamlı ve abartılı olması, muhtemelen asil bir aileden gelmelerinden kaynaklanmaktaydı. Annesi Maya ve babası ona “amacına ulaşan” anlamına gelen “Siddhartha” ismini verdiler.

◾Buda her şeye sahip olduğu, dünyadaki tüm sorunlardan uzak kaldığı bir sarayda yaşamıştır. Babası, oğlu Siddhartha’nın ondan sonraki kral olmasını istemiş, oğlunun sokaklarda yaşlılığı, hastalığı ve ölümü görmemesi için kraliyet sarayından uzaklaşmasına fazla izin vermemiştir.

◾ Buda, Hint Tanrısı Brahma’ya hayatının sonuna kadar, kendini insanlığı acıdan kurtarmaya adayacağına söz vermiştir. Nedeni ise 29 yaşındayken hayatın gerçekte ne olduğunun,zenginliğin, lüks hayatın hiçbir mutluluk getirmediğinin, insanların yaşadıkları acıların ve önceki hayatının ne kadar anlamsız olduğunun farkına varmış olmasıdır.

TIAN TAN BUDA HEYKELİ , HONG KONG, CHINA

◾Siddhartha Buda 29 yaşındayken tek oğlu Rahula’nın doğumundan kısa bir süre sonra, çocuğunu, karısı Yaśodharā’yı ve şehrini terk edip çilenin ve acıların kurtuluş yolunu aramaya koyulmuştur.

◾Bununla birlikte Rahula Siddhartha Gautama ve eşi Yaśodharā’nın tek oğludur. Rivayete göre; Rahula anne karnında altı yıl kalmıştır. Doğumunun gerçekleşmemesinin nedeni babası Siddhartha’nın amacına ulaşamamasıdır.

◾ Daha sonra Buda Altı yıl boyunca Ganj vadisinde çilekeşler gibi dolaşmış, ünlü din eğitmenleriyle bir araya gelmiş, onların yöntemlerini takip etmiş, çalışmış ve çilecilik öğretilerini sıkıca uygulamıştır. Fakat belli bir süre sonra bu dinlerin ve bilgilerinin onun amacına yönelik olmadığını anlayarak vazgeçmiştir.

◾Onları bıraktıktan sonra, öncelikle derin düşünme (Meditasyon) teknikleriyle kendi yolunu aramaya başlamıştır. Diğer din öğretilerinin aşırılığını önlediği için bu durumu “orta yol” şeklinde tanımlamıştır.

Meditasyon düşüncesiz anı yaşama sanatıdır.


◾İslamiyette buda; Yirminci yüzyılın ortalarında, Hamid Abdül Kadir adlı akademisyenin yazdığı Büyük Buddha: Yaşamı ve Felsefesi adlı eserde;
◾ Zülkarneyn peygamberin isminin Dhu’l-Kifl yani “Kifl şehrinden gelen” anlamına geldiği varsayımı bulunur. Esere göre Kuran’da iki kere bahsedilen (Enbiya 85 ve Sad 48)bu sıfat sabırlı ve iyi anlamında Buda’yı işaret etmektedir.


◾ 95/et-Tîn suresinin 1-3 ayetlerinde bahsedilen “Emin şehir”in Mekke’ye işaret ettiğini, “Sina (Sînîn) dağı”nın Hz. Musa (a.s)’ı ve “Zeytin” ağacının ise Hz. İsa (a.s)’ı hatırlattığını söyleyerek, ayette geçen “İncir” ağacı’nın da Buddha’yı temsil ettiği söylenir.

Bu ve bunun gibi konuları merak ediyorsanız , intagramdan beni takip edin 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir